ΕΝΘΕΤΑ

Jack Savoretti LIVE: Νέα ημερομηνία και χώρος συναυλίας

J1585957791X_EEST1ΑπρEth_K2_ΣαβAMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρAMEEST_1C2

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

Jack Savoretti: “Δε θεωρώ δεδομένη την επιτυχία που έχουμε”

J1554832750X_EEST1ΑπρEth_K2_ΤριPMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρPMEEST_0C2

Συνέντευξη στη Ράνια Παπαδοπούλου

Jack Savoretti: “I don’t take for granted the success we are having”

J1554829107X_EEST1ΑπρEth_K2_ΤριPMEESTE_Απρίλιος+0300RΑπρPMEEST_0C2

Interview at Rania Papadopoulou