ΕΝΘΕΤΑ

"Η πιο δυνατή" του A. Strindberg σε σκηνοθεσία Ν.Τουλιάτου

J1602180445X_EEST1ΟκτEth_K2_ΠεμPMEESTE_Οκτώβριος+0300RΟκτPMEEST_1C2

Όλα ήρθαν σε εσένα από εμένα. Ακόμα και το πάθος σου…