ΕΝΘΕΤΑ

"Η πιο δυνατή" του A. Strindberg σε σκηνοθεσία Ν.Τουλιάτου

J1602180445X_UTC0OctEth_K2_ThuPMUTCE_October+0000ROctPMUTC_1C2

Όλα ήρθαν σε εσένα από εμένα. Ακόμα και το πάθος σου…