ΕΝΘΕΤΑ

"Girls & Boys" του Dennis Kelly - Έρχεται στο Θέατρο 104

J1602711932X_EEST1ΟκτEth_K2_ΠεμAMEESTE_Οκτώβριος+0300RΟκτAMEEST_1C2

Από τις 17 Οκτωβρίου 2020 κάθε Σάββατο και Κυριακή