ΕΝΘΕΤΑ

Madrugada: Έρχονται τον Απρίλιο...

J1550936675X_UTC0FebErd_K2_SatPMUTCE_February+0000RFebPMUTC_0C2

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 5 Απριλίου, Principal Club Theater /Αθήνα, Κυριακή 7 Απριλίου, Κλειστό Παλαιού Φαλήρου - Tae Kwon Do Arena