ΕΝΘΕΤΑ

«Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου σε online streaming

J1611259429X_EET0ΙανEst_K2_ΠεμPMEETE_Ιανουάριος+0200RΙανPMEET_0C2

22 – 24 Ιανουαρίου 2021 στις 20:00

Η χορευτική παράσταση «The Thread» σε online streaming

J1609435548X_EET0ΔεκEst_K2_ΠεμPMEETE_Δεκέμβριος+0200RΔεκPMEET_1C2

Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021